Jižní Arábie, zvláště Jemen, je často označován jako Arabia Felix, neboli šťastná Arábie. Toto jméno je překlad názvu zapsaného v 1. stol. anonymním řeckým spisovatelem. Pozitivní význam lákal do jižní brány Arábie nespočetné dobrodruhy a průzkumníky, ale důvod pro pojmenování zůstal nevysvětlen…. Dá se pouze pochopit na místě samotném.

Jemen je extrémně hornatá země a přírodních zajímavostí je nepřeberně. Nejzachovalejší tradiční arabská kultura ze všech arabských zemí. Příroda – hory a pouště, památky- kamenná a hliněná malovaná architektura, lidé – Arabové i černoši, vždy velmi přátelští a pohostinní.