Skip to main content

Absolutní top kniha každého outdoorového nadšence! Pokud nesledujete sociální sítě v oblasti outdooru nebo nejste členy Českého horolezeckého svazu (ČHS), tak vám možná tato informace zcela unikla. V březnu byla vytištěna česká verze úžasné metodické příručky, která se originálně nazývá „Alpine skills“. V podstatě nabízí přehledné informace týkající se pohybu v letních horách (meteorologie, orientace, plánování a vedení túry, záchrana) a podrobné informace týkající se alpinismu, lezení i vysokohorské turistiky. A protože je to tak trochu hodně i mé dítě, ráda bych zveřejnila řadu zákulisních informací, které tento pro mě vysloveně několikaletý projekt doprovázely.

O možnosti realizace překladu této metodické knihy začal komunikovat v roce 2016 Český spolek horských průvodců (ČSHP), jmenovitě předseda Michal Lollok. 30.06.2016 se podařilo uzavřít jménem ČSHP smlouvu o zajištění českého překladu s Petzl Foundation. Což je nezisková organizace, financována společností Petzl, která tuto knihu zaštiťuje a vlastní grafické podklady pro tisk v jakékoli jazykové mutaci.

 

V České republice fungují 2 členské organizace UIAA, které by mohly knihu v české jazykové mutaci širšímu okruhu čtenářů zpřístupnit.  Nejprve byl, jako největší členská organizace UIAA v České republice, osloven Český horolezecký svaz (ČHS), který ale nabídku odmítl a neměl o vydání zájem. Český spolek horských průvodců (ČSHP) není organizace o několika tisících členech, není ani nijak financována státem. Rozpočet ČSHP je omezený a s těmito minimálními zdroji jsme začali překlad příručky realizovat. Bez jakýchkoli jiných ambicí než přinést českou jazykovou verzi členům UIAA. Co to znamenalo v praxi?

 • po několika cenových nabídkách od profesionálních překladatelských agentur jsme se obrátili na studentky vysokoškolského oboru překladatelství (mnohonásobně nižší náklady, bohužel také nižší kvalita překladu),
 • grafické zpracování neprobíhalo v žádném grafickém studiu, ale příručku jsem kompletně zpracovávala po nocích já doma, jakmile šly děti spát (bavíme se o době těsně po porodu a dvou opravdu mrňatech),
 • jazykové korektury jsme si dělali sami, v několika lidech (bylo potřeba značně upravit text po překladatelkách, které netušily, jaký je rozdíl mezi skobou a karabinou, sedací úvazek byl přeložen jako popruh atd..),
 • přeložit Alpine skills do češtiny nějak smysluplně mě nenapadlo, tak jsem přišla s návrhem názvu „Manuál alpinismu“, ujalo se to.

V té době, druhé poloviny roku 2016, jsme vůbec netušili, že proběhnou dvě fáze vydání knihy. Jedna technická a druhá politická.

Začátkem roku 2018 zjistil Český horolezecký svaz (ČHS), že se chystá české vydání příručky a projevil zájem jakýmkoli způsobem na knize participovat. Překlady byly již hotové, grafické podklady téměř všechny zpracovány. V anglickém originále se mezitím vydaly nové dvě kapitoly a rozhodli jsme se tedy, že je ještě chceme do knihy integrovat (Práce s GPS a Letní laviny). Opět nastalo kolečko překlad – grafický zlom – korektury. Práce po večerech. Zasílání do Francie, schvalovací procesy. U kapitoly týkající se lezení provedla ještě korekturu Metodická komise ČHS. Na podzim roku 2018 bylo hotovo.

Výsledek: finální výtisk příručky Manuál alpinismu: léto (základní znalosti – VHT – lezení – alpinismus) spatřil světlo světa na přelomu února a března 2020. Do té doby probíhaly tahanice o předmluvu, fotku na obálce, loga a částečně i obsah. Nebo jsme taky několik měsíců čekalo na odpověď od ČHS, zatímco soubory pro tisk byly zcela připravené. A teď pozor – kniha byla nakonec vytištěna ve dvou verzích:

 1. ČHS verze (náklad cca 2500 ks) – zde cíleně chybí logo ČSHP (na obalu), je zde samostatná předmluva předsedy ČHS (Jana Bloudka) + chybí strana o pilířích činnosti UIAA a informace o rozdělení působnosti UIAA, UIAGM a UIMLA.
 2. ČSHP verze (náklad 600 ks) – obsahuje: předmluvu předsedy ČSHP (Michala Lolloka) s poděkováním všem konkrétně zapojeným lidem, subjektům, včetně členů Metodické komise ČHS + stranu o pilířích činnosti UIAA a informace o rozdělení působnosti UIAA, UIAGM (přeložena z poslední anglické verze příručky).

Náhled 2 verzí obálek, se kterýma se v reálu můžete setkat:

Jednoduše se vydání/tisk odborné knihy stal předmětem vyšší politiky ze strany vedení ČHS. Český horolezecký svaz prostě odmítl mít ve svých tištěných mutacích loga Českého spolku horských průvodců. Odmítal realizovat jeden společný výtisk knihy pro obě organizace, což by byla ekonomičtější, jednodušší, finančně méně náročná a zcela transparentní cesta.

Pomyslnou třešničkou na dortu této dehonestace naší společné práce je marketingové zapojení slovenského spolku JAMES, který do realizace příručky neinvestoval a je plně propagován. Společné náklady byly hrazeny na polovinu pouze mezi ČSHP a ČHS, vícenáklady za ČSHP byly hrazeny pouze z rozpočtu ČSHP.

Náš postoj: v osobní rovině nás mrzí jednoduše hodně věcí. Od sledování vlastních politických cílů přes absolutní ignoraci profesionálů v horách (horských povolání – průvodců a vůdců), protlačování osobních ambicí, které o řadu měsíců posunuly finální vydání příručky až po zcela nedůstojný obraz spolupráce horských organizací ve světě, který teď Češi u Petzl Foundation, UIAA a UIMLA mají.

Je mi jasné, že jsem tímto postem vypnula politickou korektnost. Pomyslným hřebíčkem do rakve bylo sdělení na sociálních sítích, kde nebyl Český horolezecký svaz schopen ani správně napsat zkratku Českého spolku horských průvodců. Předseda ČHS je ostatně známý tím, že obecně nemá asociace profesionálů v horách moc v lásce.

 Informace o příručce:

 • zpracována dle poslední platné metodiky UIAA ve spolupráci s UIMLA, UIAGM, ICAR,
 • nemůže být distribuována běžnou prodejní sítí, možné objednání pouze u ČHS, ČSHP,
 • vytištěna na kvalitním papíře, obal má pevné desky,
 • rozměry: 21 x 15 x 2,8 cm,
 • váha 0,870 kg/ks,
 • počet stran: 380 + desky.

ČHS verze je distribuována za 130 Kč/ks (dotovaná cena) při nákladu 2500 ks pro členy oddílů ČHS,
ČSHP verze je distribuována za 300 Kč/ks, přičemž částka pokrývá celkové náklady na realizaci překladu, tisk, vícenáklady i distribuci.

Volně ke stažení

Ráda vám zašlu

 • samolepky loga ČSHP (Českého spolku horkých průvodců)  🙂 … pokud byste se nachomýtli k ČHS verzi a chtěli nás podpořit
 • i samotnou publikaci (napište mi emailem, jaký je váš vztah k horám …. průvodce, lezec, člen profesní organizace..), objednávky zde

Náhledy stránek: