Odborné semináře

Odborné semináře s outdoorovou a horskou tématikou. Výčet není zdaleka kompletní a strukturu, případně i téma lze volně upravit. Svým obsahem jsou vhodné zejména pro střední a vysoké školy se zaměřením na cestovní ruch, kurzy průvodců, zájmové skupiny, přednášet lze samozřejmě také čistě pro veřejnost.